Välkommen!

Flexibilitet 2

Vi är fem drivna elever som går sista året på Rudbecks gymnasium. Vi tillverkar designföremål av överbliven plåt som annars skulle slängas. Det produceras allt från mobilställ till olika ljusstakar. Idén är även att ha flexibla produkter där endast fantasin sätter gränser! Eftersom vi använder oss av överbliven plåt kan utbudet variera i både material, kvalitet och produkt.

Tillverkning

Kreativitet

Vi tillverkar dessa produkter för hand på ett plåtslageri och därför är varje produkt unik. 
Några moment måste dock utföras med maskin eftersom allt inte går att göra för hand.

Miljö

Funktionalitet

Vi har ett stort fokus på att minska mängden plåt som slängs och återvinns. När plåt
återvinns smälts den ner och får sedan stelna. Därefter kan den användas till ny
produktion. Detta tar mycket energi och därför vill vi använda restplåt när vi
tillverkar våra produkter. Eftersom vi tillverkar alla våra produkter av restmaterial
kan vårt utbud variera.